Te tamaiti ari’i iti

15025 API MAOHI 02Puta Le Petit Prince i päpa’ihia e Antoine de Saint-Exupéry
Hurihia nä roto i te reo tahiti e John Faatae Temariihuriariitehuiupooivaea MARTIN, Haere Pö 2006

I reira te ti’ara’a mai te ‘ärope. Nä’ö mai nei :
– Iorana !
Pähono fa’atura atura te tamaiti ari’i iti, ma të färiu i muri :
– Iaorana !
‘Aita rä ‘oia i ‘ite atu, ‘o te reo noa ra tei nä’ö mai :
– Teie au, tei raro a’e i te tumu ‘äpara…
Ui atura te tamaiti arii iti :
– ‘O vai ‘oe ? E hi’ora’a vitiviti tö ‘oe…
– E ‘ärope au.
Ani atura te tamaiti ari’i iti iäna :
– Haere mai e ha’uti täua. ‘Auë au i te ‘oto rahi ë …
Pähono mai ra te ‘ärope ë :
– E’ita vau e nehenehe e ha’uti e o ‘oe. ‘Aita ä vau i fa’aratahia.
– Aa ! ‘Ätïrä ïa.
‘Ua feruri ri’i ra ‘oia, ‘e nä’ö atura :
– E aha te aura’a o terä parau  » fa’arata  » ?
Pähono atu ra te ‘ärope ë :
– E ‘ere ‘oe nö ‘onei, e aha tä ‘oe e ‘imi nei ?
– Të ‘imi nei au i te ta’ata. E aha te aura’a o te parau  » fa’arata  » ?
– ‘E püpuhi tä te ta’ata, e a’ua’u rätou i te ‘änimara. ‘E fifi rahi te reira ! ‘E fa’a’amu ato’a rä rätou i te moa. ‘O
te vähi faufa’a ïa. E mo’a ato’a anei tä ‘oe e ‘imi nei ?
– ‘Aita. Të ‘imi nei au i te hoa nö’u. ‘E aha te aura’a nö te parau  » fa’arata  » ?
Pähono atu ra te ‘ärope :
– ‘E parau tahito roa ïa, ua mörohi i teie nei. Töna aura’a  » te natinatira’a i te mau tä’aira’a…  »
Natinatira’a i te tä’aira’a ?
– ‘Oia mau. I teie taime, ‘ua riro noa ‘oe nö’u ‘ei tamaiti iti hö’ë ä huru e te tahi atu mau hänere tauatini
tamari’i ‘ë atu. E ‘ere ‘oe i te mea faufa’a nä’u. E ‘ere ato’a vau i te mea faufa’a nä ‘oe. E ‘ärope noa vau mai
te hänere tauatini ‘ärope ‘e’ë te huru. ‘Ia fa’arata rä ‘oe ia’u, e riro ïa täua ei mea faufa’a te tahi nö te tahi. ‘E
riro ‘oe nö’u ‘ei tao’a ‘otahi i teie nei ao. ‘E riro ato’a vau ‘ei tao’a ‘otahi nö ‘oe i teie nei ao.
Teie atura te reo o te tamaiti ari’i iti :
– Të ha’amata nei au i te märamarama i teienei. Të vai nei te hö’ë tiare … të mana’o nei au ë, ‘ua fa’arata ‘oia
ia’u…
– ‘E paha. Ua rau te ‘ohipa e tupu nei i ni’a i te Fenua.
-Ha ! E ‘ere tei ni’a i Te Fenua.
‘Ua maere roa te ‘ärope i te nä’ora’a ë :
– Tei ni’a i te tahi atu feti’a-horo ?
– ‘E.
– Të vai ato’a ra te feiä a’ua’u pua’a i ni’a i te reira feti’a-horo ?
– ‘Aita.
– Mea au roa ïa ! ‘E te moa, të vai ato’a ra ?
– ‘Aita.
‘Ua autä ihora te ‘ärope, ma te nä’ö ë :
– Aita ihoä e ‘ohipa motunene e vai nei …

I te hi’ora’a a John F.T. MARTIN « Iaorana », o teie ïa parau ë  » Bonjour  » nä roto i te reo faräni, are’a « Ia ora na », e aore ra « Ia ea na », teie ïa töna aura’a :  » Que tu vives « .  »
Motunene » : ua oti hope roa.

Vous aimerez aussi...