E pehe ta’i vahine

(Moanara’i te täne, ‘Aito’ofä te vahine)

Raiatea, päpa’ihia i te area matahiti 1824
BSEO n°248, ‘api 151-153

E haere mai, mai To’a, e ‘Aito’ofa ë,
E ta’u vahine putoru hara ë.
Mai te horora’a o te au i ‘Onoiau ra,
E mai te tahera’a o vaipu’e nei,
Te uatainara’a o tö’u nei ‘ä’au
Ma te ono i te pe’era’a ia ‘oe,
E ‘Aito’ofa, e aroha mai tö täne, a mate.

Ua tapairu te ‘outu i Tainu’u.
E mata’u, e ri’ari’a, e hau’aituhia te täne i te fära’a
E i te hiti mai o te aroha o te vahine herehia.
O te mata nei ä te vähi i’oi’o maitata’i,
Nänä noa iho te täne, te vai ra mararo.

E marama taupe i to’a te huru o te täne
Te huru o Moanara’i i teie nei.
Töna ‘ino’ino ë, e ata nui ha’amarura’i
Tö te täne i ta’i i täna vahine i nonoa ra,
E mai ra’i rumaruma i te aura’a a’e o tö’u ta’i i teienei.

Auë ho’i au nei ë ! Auë ho’i au nei !
Tä’u vahine iti purotuhara,
Ta’u hoa here fa’atoa manava,
Ta’u hoa ia vero, ua ‘eiahia a’e nei.

E hei fara, e hei hinano
Tä’u i porofaina nä ‘oe, e ‘Aito’ofa ë.
E inaha, ua reva ‘oe. Auë ho’i au nei ë !
Te ravea te rave ia’u nei ë.

Te manu atu na ‘oe i te ‘are’are i te ‘äoa atu na,
Të vaiihohia nei o Vavaara e o Rotui,
Te ta’a ni’a o Temehani, i muri ia ‘oe.
Ua fa’aru’e ‘oe i tö ‘oe hopura’a iti vai ateatea,
Tä ‘oe nei tiare hotura’a tu’utu’u ‘ore.
Auë ‘oe e ‘Aito’ofa ë, e tïtïhoroa ‘oe !

Auë tö’u mamae ë, e te pi’oi o tö’u nei ‘a’au.
Auë te fa’ano’i ë e te mana’o fa’a’onohi.
Të uruhia nei au i te topatie, Aue täua ë !
Të noinoi maite nei te mana’o o tö täne nei i te fa’aaroha.

Auë ta’u manahai ë !
Tö mata a’ia’i i ‘aro ‘ë atu ë,
Aita atu ra e faufa’a ‘utuäfare ë.
E tara tui au nei, e tara maita’i au nei.

E aha tä’u hara i ‘ino noa ai e tä’u vahine ë ?
I hipa ‘ë atu nei ‘oe ?
E aha ‘oe i ‘o’oti pito ai ia’u nei, i taiva ho’i ?
E vahine hämani ‘ino.

E vero tätautoru tö’u riri i te ‘ötu’itu’ira’a i roto ia’u nei.
Te mänava ta’ahihia vau nei.
Të ‘a’ataina nei tö’u manava ia ‘oe
Të to’eto’e nei au i te muri aroha-noa-ra’a.

E ‘Aito’ofa ë, a ho’i mai.
Teie te püpa ‘ura nä ‘oe,
Teie te hei ‘ura nä ‘oe,
Teie te hei poe mata uiui nä ‘oe,
Teie tö ‘utuäfare,
O vau ïa,
O Moanara’i täne.

Vous aimerez aussi...