TE PIRI’O’I ‘E TE MATAPÖ NÖ VAIAMI (pü’oira’a)

[singlepic id=188 w=320 h=240 float=left]

Të ‘amu’amu noa ra räua, inaha të piri atu nei

räua i pïha’i iho i te ‘änävai o te ari’i vahine e

tahe ra nä pïha’i iho i te fare rata. I te hiti ‘änävai,

parau atura ‘o Piri’o’i ia Matapö ë :

– ‘Eiaha täua e rü noa nö te ‘öu’a, nä’u e fa’aue

atu ia ‘oe ë : ‘öu’a rä.

– Nä reira, ‘o ‘oe ho’i tö taua mata, te reo ia ‘o

Matapö.

Të ‘ite ra ‘o Piri’o’i i te hö’ë pou i te tahi a’e

pae o te ‘änävai. Të parau nei ‘oia ia Matapö ë :

– Fa’anu’u ri’i täua i te pae ‘atau, e vähi huru

‘ino ri’i te pae ‘aui.

‘A fa’anu’u ho’i ‘o Matapö.

– ‘Öu’a rä.

‘Öu’a atura ‘o Matapö, ‘o ni’a roa i te pou !

Tötopa iho nei räua i roto i te ‘änävai.

– E hoa a’e ra e Piri’o’i, tö ‘oe ho’i te mata maita’i,

‘aita ia ‘oe i fa’a’ite mai ë e pou tö mua ia

täua ? ‘E’ere ‘oe i te hoa päpü.

Pähono atura ‘o Piri’o’i ë :

– E ‘ite ‘oe ‘ia hau’a i te moa « roti » ‘äre’a te

hau’a pou, ‘aita ia tö ‘oe ihu i haru ?

– ‘Ino roa tö täua tere i tä ‘oe rave, te reo ia o Matapö.

‘Ätiä noa atu, ‘ei hau, e höho’i täua i te fare ma’i, e tätaiao

terä e haere ra.

I te ‘ë’a ho’ira’a i te aroä ‘Ämeri, i mua i te hö’ë fare toa,

të tunuhia ra te firifiri, të hau’a nei ä ‘o Matapö.

– E täpae taua e Piri’o’i e ti’i i te tahi firifiri nä täua.

– Nä reira.

Rave mai nei ‘o Piri’o’i i te firifiri ‘e te faraoa höpue.

‘Amu mai nei ‘o Piri’o’i i te firifiri, höro’a te faraoa nä

Matapö.

Te reo ato’a ‘o Matapö i te nä’öra’a ë :

– E aha ra, mai te huru ra ë, e firifiri tä ‘oe e ‘amu na ‘e

tä’u ra, e faraoa höpue ia.

– E’ere, ‘a ha’avitiviti ‘oe i te haere ‘a ro’ohia täua i te ao

‘e ‘a ‘itehia mai täua e te tïa’i tuati.

‘Ua täpiri noa räua nä te pae patu i muri i te fare ma’i.

Nö te vitiviti te ‘ävae o Matapö, te üra’a ia i ni’a i te ‘öfa’i,

tötopa fa’ahou iho nei räua.

Teie ä te reo o Piri’o’i :

– E hoa a’era e Matapö, te hau’a firifiri tä ‘oe e ‘ite, ‘äre’a

te hau’a ‘öfa’i ra ‘aita roa ia. ‘Atira noa atu, ‘a ti’a, ‘ua tae

täua, ‘erä te tïa’i tuati e ti’a noa maira i mua i te ‘üputa.

Teriitauaroa Heimau PANI,  » Te mau ‘ä’amu ri’i huru rau « 

Vous aimerez aussi...