Hiro’a n°154 – E reo tō’u : Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (hōpe’a)

E reo tō ‘u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hīro’a ‘e Faufa’a tumu

Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (vahine)

’Ohipa : ‘Ihi nūna’a, ‘ihi reo

 

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (hōpe’a)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa – i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

 

Ha’ari Cocos nucifera cocotier, Coconut tree, POL

E riro te nī’au pōtarohia ei hi’o mā te aho firi rau’ere painapo ei tītāpu, e riro ato’a te nī’au nō te hāmani ato’a i te ‘ahu ‘orira’a, fa’a’una’unara’a, ‘ete, pē’ue, fa’anehenehera’a ;

E pātīahia te pūpā revareva, nō roto mai te nī’au, i ni’a i te rouru mai te huruhuru manu te huru, ei fa’a’una’unara’a upo’o nō te tahi heiva hīmene, ‘ori ‘aore ra hā’uti ta’ata ora.

E riro te mā’a ō te ‘ōpa’a ha’ari ei ha’ari ‘ō tē riro ei hinu ia ahuhia, nō te tunu i te mā’a ; e fa’a-no’ano’a-hia i te ahi, tiare Tahiti, miri, mōto’i,ōtime ei mōno’i nō te parai i ni’a i te tino, te rouru, te taurumi…; e fa’a’ohipahia i roto i te rā’au tahiti te pape ha’ari, te ha’ari, te hinu, te uto.

E ravehia te ‘apu ha’ari ei ‘āu’a, ei ‘ā’ano ; E inu-noa-hia te pape ha’ari i te mau taime ato’a ō tō na pa’arira’a mai (nia e tae atu i te ‘ōpa’a pa’ari); e ‘amu-ota-hia te uto ‘aore ra e ravehia nō te hāmani i te faraoa uto (na’ina’i) ; e tunuhia te pape ha’ari nō te hāmani i te ‘ava ‘ō tē pi’i-’ino-hia « komo puaka » (vai pua’a). E ‘amu ota-hia te pūo ha’ari ia tāpū-ana’e-hia te tahi tumu. I te tau mātamua, nā te ‘ārahu i ha’a-mau-maoro i te ahi i raro a’e i te one, ‘eiaha ia ti’a ia ‘ui’ui fa’ahou i te rā’au no te tahu fa’ahou i te auahi.

 

I te hōpe’a tenetere XIX, e tonohia te pūhā e te hinu ha’ari nō te rā’au fa’anehenehe (Barrau, 1959 :153)

Ua rau tō na mau fa’a’ohipara’a. E

50 huru ha’ari. E ravehia te pape ha’ari ei fa’ata’oto i te rā’au.

Vous aimerez aussi...