Te ‘orepa e te ‘arope

Une traduction de la fable de La Fontaine, «Le Corbeau et le Renard», par des élèves et leur professeur Karine Frogier du collège d’Arue et Chantal Laruelle, professeur d’arts plastiques.

Të ‘apae noa ra te Metua ‘Örepa i ni’a i te
tumu rä’au,
Ma te tahi pata pa’ari i tana ‘utu,
Nö te hau’a no’ano’a, täpiri atu ra te Metua
‘Ärope,
Parau atu ra :  » ‘Ë ! Ia ora na, e te Metua
‘Örepa
‘Äue ‘oe i te nehenehe ë !
E manu häviti mau ‘oe !
‘E’ere i te ha’avare, mai te peu ë e tu’ati tö
‘oe purotu
I te nehenehe o tö ‘oe mau huruhuru,
‘O ‘oe te Ari’i rahi roa a’e o teie uru rä’au.  »
Nö taua mau parau ra, e ‘oa’oa fäito ‘ore to
te ‘Örepa ;
E nö te fa’a’ite i te navenave o töna reo,
Hämama maita’i atura i töna ‘utu,
Topa atu ra täna mä’a,
Mauhia iho ra e te ‘Ärope, nä’o atu ra :
 » E tö’u hoa maita’i ë, e ora iho ä te ta’ata
fa’atietie
I te ta’ata i vare i täna parau :
E au i te tahi pata pa’ari, e’ere änei ?  »
Nö te ha’amä ‘e te horuhoru o te ‘Örepa,
höreo atura,
Terä ra, ua maoro roa, ‘eita ‘oia e hema
fa’ahou.
Te ‘orepa
e te ‘arope

Ta’o tämau ‘ä’au
Accélérer (faire de la vitesse) = ha’apuai i te tere, täumi, tahu
Accélérer (en course de pirogue) = ha’apine, pine
Accélérer la maturation = ha’apara, täfara, täpara, täpë, tärare; tïpë
Accélérer (se dépêcher) = ha’aviti, ha’ape’epe’e, ha’avita, fa’a’oi’oi
Accepter = fa’ari’i, fa’ati’a, ti’a
Accepter une punition = amo (i te utu’a)
Accepter hâtivement et sans réfléchir = hahetü

Vous aimerez aussi...