Hiro’a n°189 – E reo tō ΄u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hīro΄a ΄e Faufa΄a tumu

Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (vahine)

΄Ohipa : ΄Ihi nūna΄a, ΄ihi reo

www.culture-patrimoine.pf

Te fa΄anoara΄a ia hope te ahi-fai ΄aore ra te ahi-ha΄apena

Teie te pure nō te fa΄ahope i te ΄ōro΄a i ni΄a i te marae, ia pe΄e te tapu, e ia ho΄i mai te noa, i roto i te orara΄a ā te Mā΄ohi, i te mātāmua iho ā rā.

Aua΄e te mau tahu΄a i hōro΄a i ta rātou ΄ite ia John Orsmond (1784-1856) i tāpa΄opa΄o, aua΄e ato΄a o Teuira Henry tō na mo΄otua i fa΄anene΄i te puta Tahiti aux temps anciens, i tae roa mai teie huru ΄ite i teie mahana.

I te tau tahito, e fa΄atupuhia te tahi mau ΄ōro΄a i ni΄a i te marae, ΄oia ho΄i, te ahi-fai, te ahi-ha΄apena e te vai atu ra. Hou a fa΄ahope atu ai, e ani te ari΄i i te hui tahu΄a e fa΄anoa ia rātou pau roa hou a ho΄i i tō ratou iho fare e i to rātou orara΄a noa. Teie ia tā rātou pure :

« Pārima ! Pārima-nui fa΄anoanoa ! Tapu atu na, noa mai na. E ia ΄oe na te ra΄a, e te atua ē, ei te huru tahu΄a te mo΄a ō te ari΄i e te ΄ōpure. E haere mātou i muri e rimarima e ha΄aha΄a : e tā΄uteute, e ΄omo΄omo i te tiare, e tāpara i te mati, e te pūpuhi i te auahi, e tuhi, e momoto, e tata upo΄o, e fai, e hanihani, e tomo i te ΄ahu noa, e ΄amu i te pua΄a, i te uru΄a, i te ma΄o, i te mai΄a ; e inu i te ΄ava ; eiaha ia ΄oe e matahīhira mai, e te atua ē ! Ei ΄ō nei ΄oe, ei te vahi mo΄a nei e fariu ΄ē i tō mata i te pō, ΄eiaha e hi΄o mai i te ha΄a ō te ta΄ata nei.

Ua ora te ma΄i ō te marae, ua vaere΄a ua ΄ahō΄ahia ! Ua ora te ma΄i ō te ari΄i e ō te va΄amata΄eina΄a ; ua tui-roto-hia, ua pe΄e te hara ; ua pure-hopu-hia, e ua mā. Teie te ΄ura, teie te hauniu, teie tō ta΄ata o mei΄a roa : te ΄ōmi΄i ma te ΄avae, te ΄avae ma te ΄ōmi΄i, ei ΄utu i tō riri Hotua-nui, e te atua ; nō te hara nui, no te tu΄utu΄u nō te tae reo, nō te atua i ma΄au ni΄a, nō te rimu ō te marae i va΄uhia i harahia, nō te mimi ro΄oa΄u nō te matamata-΄ē ā, nō te tuhi, nō te ahua, nō te fa΄atomo i te vārua ΄ino ia vetahi ΄ē. Tei reira te hara e uri mai ai ΄oe, e te Atua ? »

E tara mai, e nu΄u mai ia mei΄a roa nei, e huri i tai nui ātea, ia ora tō maru. E te atua e a pārima mai i to pu΄e ΄ōpure nei, ua mo΄a.

Puta fa΄ahitihia, Henry, 2004 :158-159.

Vous aimerez aussi...