Hiro’a n°175 – E reo to’u

2 h & tortue IrianJaya, Stuttgart

E reo to’u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hīro’a ‘e Faufa’a tumu

 

Te tahi mau parau no- te honu

Teie te tahi mau parau nō te honu i roto i te orara΄a ā te Mā΄ohi, i te mātāmua iho ā rā, e nene΄ihia i ni΄a i te tahi paruai fa΄a΄ite΄itera΄a i te marae nō ΄Ōpūnohu i Mo΄orea, i ni΄a i te ara-tupuna.

I te ΄anotau, e ΄īna΄i tapu te honu nā te huiari΄i. Ua pāruruhia teie ΄ānimara mai te matahiti 1978 (parau fa΄aau nō Washington). Te vai nei te honu ‘autera’a, ‘ōfi, marega (Tuamotu) ΄aore ra kea (Totaiete mā)  ; honu manu ΄aore ra ‘āfi’i moa ; te honu ‘āfi’i rahi.

E riro te hōho΄a ō te honu ei hōho΄a nō te tīfaifai. Hou te mau matahiti 1960, e pi΄ihia te tīfaifai pū e pa΄a-honu (O΄Reilly, 1957  :  167). I te fenua Tuamotu mā, e pi΄ihia te honu tīfai ΄aore ra paru (i΄a nō te hōhonu), honu ato΄a i roto i te reo vaihī, whonu i roto i te reo maori, ‘onu i roto i te reo raroto΄a, fonu i roto i te reo futuna. E parauhia tīfaifai-pū te tahi tāpo΄i ro΄i e auhia mai te hōho΄a ō te pa΄a honu ra te huru.

Ua rau te hōho΄a ō te honu e ΄āputa mai ia fai te ta΄ata,΄oia e ha΄utira΄a ma te taura, mai teie i raro nei.

E tītīaho māoro te honu i roto i te hōhonu hou a pūhā ai i ni΄a ; i te tahi taime, e raeaa΄e-hia i te hānere matahiti. E ho΄i te honu i te vāhi i ΄ōfa΄ahia ai o na.

Ua tui te ro΄o ō te honu i Porinetia tā΄āto΄a (e tae atu i te fenua Corée), mai te tahi ΄ānimara hau i te varavara, te pa΄ari, te hotu, te ora-mure-΄ore, te itoito, te tu΄utu΄u-΄ore e te tapu, te tā΄amu i tō na ΄āi΄a, te fa΄a-oro-ma΄i.

Ua fa΄a΄ohipahia te pa΄a honu i roto i te tahi mau fa΄a΄una΄unara΄a huiari΄i. E nāna΄o-pinepine-hia te ata ō te honu i ni΄a i te ΄ōfa΄i ānei, ΄aore ra tātauhia i ni΄a i te ΄iri ei taipe nō te hōro΄a i tō na mau maita΄i i terā e terā ΄āti.

I ni΄a i te marae nō uta, nā te ΄ōfa΄i pu΄a ē ha΄apāpū e pūpūhia te ō nā te atua Ruahatu. ΄Āre΄a te ΄ōfa΄i-marae taraimenemene-hia mai te ΄āfi΄i honu ra te huru, e tāpa΄o-fa΄a΄ite e o ΄Oro (atua nō te tāma΄i) te atua e ta΄uhia i te reira marae i te mātāmua.

Vous aimerez aussi...