N°113 – Na papa e va’u no Hava’i

Pu no te Ta’ere e no te Faufa’a Tumumarae taputapuatea raiatea@SCP

 

HĪMENE RŪ’AU / HĪMENE TĀRAVA. Pupu Tamari’i Uturoa (1986) – Heiva Papeete – Tahiti.

 

Hava’i e, ‘o ‘oe o te pū e

O te pū o te Hau-Pahu-Nui e

E ‘ōutu tei tai To’erau roa ra.

E taura’a ia nō te manu ‘ōtaha e

Tamari’i Uturoa ti’a mai ni’a ra

‘A tere i te pū ta’urua nei.

 

Hau’a ‘urifā nō te moana mai e

 

‘O Hava’i te fenua

O te pū ho’i ‘oe nō te fe’e ra

 

‘Ua toro ho’i tō ‘oe hanahana e

 

Nā Ari’i e vau nō Hava’i

Nā ‘Āvei toa e vau nei e.

 

– Teie te io’a –

Teie te io’a o te mau ‘Āvei, ‘o Teiva, Feufeu, Nunaaehau, ‘o Teataotu e

 

– Teie te io’a –

O te mau ‘Āvei Manavataia, Huriaiterai

Paieotefauroa ‘o Teraipuatata e.

 

Teie mai nei Tamari’i Uturoa e

Tei ni’a te tahua Vai’ete e

 

‘Āfa’i mai nei te mau pehepehe

Nō tōna ‘āi’a Hava’i e

Te tōmite e, ‘a hi’o tei au te mana’o e.

 

E aha ra e, tā’u māuruuru e

Nāna e fa’a’ore roa, i te taiā e.

 

 

 

Vous aimerez aussi...