Hiro’a n°170 – E reo tō ‘u : Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā

E reo tō ‘u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hīro’a ‘e Faufa’a tumu

Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (vāhine)

’Ohipa : ‘Ihi nūna’a, ‘ihi reo

 

Titre : Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā

 7bis Mä'a hotu ö te taofe café fruits JYM

Teie te tahi nau rā’au-ō-‘āpī-mai e tupu nei i ‘Ōpūnohu i Mo’orea.

pītate, Jasminum grandiflorum, jasmin, jasmine, MOD

 

E ‘āfa’ihia teie tiare i te ārea matahiti 1850

E tūpa’ipa’i i te rau’ere nō te rapa’au i te māuiui tino, te hōpi’i.

 

re’a tinitō, Zingiber officinale, gingembre, ginger, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa i roto i te mā’a ei fa’atehutehu.

 

rēmene, Citrus hystrix, combava, kaffir lime, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa tō na pape hotu nō te fa’anehenehe i te rouru.

 

riri, Crinum asiaticum, lys araignée, Spider lily, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa tō na pa’a marū e te ‘uo’uo ‘aore ra tō na rau’ere matie ei more nō te ‘ori tahiti.

 

roti, Rosa spp, rose, MOD

E ‘āfa’ihia teie tiare iti tarona ei fa’anehenehe i te ‘aua tiare e te hei.

 

tamareini, Tamarindus indica, tamarin, MOD

I te tihota ana’ihia, e tunu-ato’a-hia ei monamona mā tō na huero.

 

taofe, Coffea arabica, café, coffee, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au i te matahiti 1817 e te purutia Marsen. I te mātāmua, e tanuhia i roto i te fa’a. E inu-noa-hia te taofe i te po’ipo’i iho ā rā, e, i te tahi taime, e ‘ape’e i te mā’a i te ahiahi (Barrau, 1959 :149, 151).

 

tāporo Tahiti (blanc), Citrus aurantiifolia, Citronnier vert, Key lime, MOD

E ‘āfa’ihia teie tumu rā’au i te hōpe’a XVIII e Lapérouse, Cook.

E tā pape tāporo te ta’ata tahiti i te i’a ota.

E inu ato’a na te ta’ata nō te rapa’au i te ate, ‘u’u, puta to’eto’e, e tu’uhia i ni’a i te ‘iri ia pēpē, ei tavai e te taurumi nō te tūpito.

 

taruā, Xanthosoma sagittifolium, Arrowleaf, MOD

E ‘āfa’ihia teie mā’a tanu ‘uo’uo mai te fenua Maritē-rōpū i Tahiti, e i te matahiti 1853 i Niu-Taratoni.

E ‘euhia i roto i te umu ‘aore ra e tunu-pape-hia ‘aore ra e mea oro e ‘euhia i roto i te po’e.

 

MOD = rā’au-ō-‘āpī-mai

 

Légendes

1/ Pītate, hoho΄a J.-F. Butaud

2/ Re’a tinitō, 2019, hoho΄a K Brémond

3/ Remene, hoho΄a J.-F. Butaud

4/ Tiare riri, hoho΄a J.-Y. Meyer

4 bis/ Riri e pahu i Hatihe’u, Nu’uhiva, hoho΄a 2019, hoho΄a NMT

5/ Roti,  2019, hoho΄a K Brémond

6/Tamareini, hoho΄a NMT
7/Taofe

7ter/Tiare taofe, hoho΄a J.-Y. Meyer

7 bis/ Mā’a hotu ō te taofe, hoho΄a J.-Y. Meyer

8/Tāporo tahiti, hoho΄a NMT

9/Rau’ere tarua, hoho΄a NMT

You may also like...