Hiro’a n°139 : E reo tō’u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te papa hiro’a ’e faufa’a tumu

 

e reo to(u hiro'a fara

Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (vahine)
’Ohipa : ‘Ihi nüna’a, ‘ihi reo
www.culture-patrimoine.pf

Te tahi mau fa’a’ohipara’a ō te fara

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nä ‘e’a to’opiti nö ‘Öpünohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a te ‘āro’a Pu’uroai fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ö tö rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’aā te mā’ohi, i te mātāmua iho ä rā.

I terā ra tau, ua fa’a’apuhia teie tumu rā’au, e nae’a a’e e 2 e tae atu i te 10 mētera i te teitei; te hāmanira’a rauoro : e pū’e’ehia te rau’ere, e tūfetuhia nā ni’a i te ‘ā’eho, e panahia te tāpū ‘ofe nō te tüū’ati i te mau rau’ere ō te pāti’a rauoroē ato i te fare ‘aore ra i te patu fare. E rara’ahia te pi’ihia pae’ore, nō tō na hiti tara ‘ore, ei ‘ete, taupo’o, pē’ue ; i te ‘anotau, e riro ato’a te pē’ue ei ‘ie va’a ‘aore ra ei ‘apiu, ei ‘ahu fa’a’una’una, ei ‘ahu rari-‘ore-hia ; i te tau o’e, ua riro ato’a te mā’a fara ei ha’amāhā i te po’ia, ei mā’a nō te terera’a roa i ni’a i te moana; e tuihia te hei i te mā’a fara no’ano’a. E riro ato’a ei höho’a tïifaifai te tumu, te rau’ere, te hīnano, te hei fara.

E riro te tumu ‘āfaro ei pou fare i’ei’e ‘aore ra rau atu ā huru fare (fata,…). E mea hāviti te rā’au ia riro ei ‘iri fa’anehenehe ‘aore ra taiha’a nō te fare (parahira’a, pa’epa’e, ‘aira’amā’a, pātere).

Ua riro te raurau ō te pua hīnano nō te tumu ‘ōtane ei no’ano’a nā te hei e te taiha’a ra’ara’a-manuā-hia.

E rāra’a-ato’a-hia te taura teatea ō te ure fara.

E ravehia te urefara nō te rapa’au i te ‘ō.

You may also like...