Category: E reo to u

0 1760

N°120 – ‘Uru, Artocarpus altilis

  Service de la Culture et du Patrimoine (SCP) – Te pū nō te ta’ere ē nō te faufa’a tumu     I te mau pu’e fenua Totaiete ‘e ‘Ēnana, ‘ua riro te ‘uru...

N°116 –    Mānava, e HŌKŪLE’A !   

N°116 –   Mānava, e HŌKŪLE’A !  

Te tāpaera’a/tīpaera’a mai ‘o Hōkūle’a i te 4 nō tiunu 1976 i Pāpōfa’i, « Plage Sigogne », Papeetē, Tahiti. Pāpa’ihia ‘e ‘orerohia ‘e Marc ā MAAMAATUAIAHUTAPU, pi’ihia ‘o Maco Tevane. (Nō roto mai i te pu’e-faufa’a...