Category: E reo to u

'ava var. methysticum Tige JfB

Hiro’a n°141 – E reo to’u

E reo to΄u Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro’a ‘e Faufa’a tumu Rohipāpa΄i : Natea Montillier Tetuanui vāhine Tūha’a ‘ohipa : ‘Ihi nūna’a, ‘ihi reo Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō...

e reo to(u hiro'a fara

Hiro’a n°139 : E reo tō’u

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te papa hiro’a ’e faufa’a tumu   Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (vahine) ’Ohipa : ‘Ihi nüna’a, ‘ihi reo www.culture-patrimoine.pf Te tahi mau fa’a’ohipara’a ō te fara Teie...

Hiro’a n°138 : Mau Faufa’a nō te pū-marae   Taputapuātea i Ōpōa

Hiro’a n°138 : Mau Faufa’a nō te pū-marae Taputapuātea i Ōpōa

Te Papa Hiro’a ‘e Faufa’a tumu     Te fāna’o nei te « Vā-mō’a Taputapuātea » e 83 marae te e fa’a’ite pāpū nei i te raura’a nō te mau huru marae e fa’anaho ra i te...

N°135 : ‘O te Nūna’a teie nō te Mōana Nui ō Hīvā  

N°135 : ‘O te Nūna’a teie nō te Mōana Nui ō Hīvā  

(Huri-rahu-hia mai ‘ia au i te ‘ōmuara’a parau ā Michel Rocard tāne, i roto i te puta ra Le peuple de l’océan, Emmanuel Declèves)  Te vai nei i ni’a i tō tātou nei paraneta...

N°134 –  Hāvā’ī, ‘O te pū ho’i ‘oe nō te Fe’e ra

N°134 – Hāvā’ī, ‘O te pū ho’i ‘oe nō te Fe’e ra

  Service de la culture et du patrimoine (SCP) – Te pu no te ta’ere e no te faufa’a tumu   Tārava raromāta’i transcrit par Corinne Mc Kittrick, ancienne agent du SCP.    ...