Category: E reo to u

N°135 : ‘O te Nūna’a teie nō te Mōana Nui ō Hīvā  

N°135 : ‘O te Nūna’a teie nō te Mōana Nui ō Hīvā  

(Huri-rahu-hia mai ‘ia au i te ‘ōmuara’a parau ā Michel Rocard tāne, i roto i te puta ra Le peuple de l’océan, Emmanuel Declèves)  Te vai nei i ni’a i tō tātou nei paraneta...

N°134 –  Hāvā’ī, ‘O te pū ho’i ‘oe nō te Fe’e ra

N°134 – Hāvā’ī, ‘O te pū ho’i ‘oe nō te Fe’e ra

  Service de la culture et du patrimoine (SCP) – Te pu no te ta’ere e no te faufa’a tumu   Tārava raromāta’i transcrit par Corinne Mc Kittrick, ancienne agent du SCP.    ...

N°133 – Rā’au tahiti – nō Tahiti e te mau motu,  Rā’au fati – nō te ma’o’i, te fati

N°133 – Rā’au tahiti – nō Tahiti e te mau motu, Rā’au fati – nō te ma’o’i, te fati

  Service de la culture et du patrimoine (SCP) – Te pu no te ta’ere e no te faufa’a tumu   Par Natea Montillier Tetuanui (vahine), ‘ihi nūna’a, ‘ihi reo (ethnologue, linguiste), Pū nō...