Hiro’a n°150 – E reo tō’u : Te tahi mau fa’a’ohipara’a no te ‘autera’a, faifai, fē΄ī

150

E reo tō ‘u – Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Pa pa hiro’a ‘e Faufa ’a tumu

Te tahi mau fa’a’ohipara’a no te ‘autera’a, faifai, fē΄ī

Ta΄ata papa ΄i : Natea Montillier Tetuanui (vāhine) ΄Ohipa : ΄Ihi nūna΄a, ΄ihi reo

Teie te tahi nau rā΄au e tupu nei nā ni΄a i nā ΄e΄a to΄o piti nō ΄Ōpūnohu i Mo΄orea- Te ara-tupuna ΄e Te ΄e΄a nō te ΄āro΄a Pu΄uroa – i fāna΄o i te tahi mau paruai fa΄a΄ite΄itera΄a i tō rātou fa΄a΄ohipara΄a i roto i te orara΄a ā te Mā΄ohi, i te mātāmua iho ā rā.

΄Autera΄a, Terminalia glabrata amandier,

Polynesian tropical almond tree, END

auteraa NMT

E tūpa΄ipa΄ihia te mā΄a ΄autera΄a i te ΄ōfa΄i, e m ā΄a ΄amu΄amu e au-roa-hia ē te mau tamari΄i. Te varavara noa atu ra ΄oia i mua i te ΄autera΄a pōpa΄a (Terminalia catappa) o tei ΄ite pinepinehia. E ravehia te rau΄ere ΄ute΄ute nō te rā΄au tahiti.

Légende

‘Autera’a, Papeari 2019.

© NMT

Faifai, Serianthes myriadenia

arbre, tree, END

faifai Serianthes myriadenia Fleurs et Fruit JfB j

Ia tupu ΄āfaro, e rā΄au roa teie ē taraihia ei va΄a, pahī, va΄a tau΄ati (Henry, 2000:64). Ua varavara rā

i teie nei.

Légende

Faifai Serianthes myriadenia. Fleurs et fruit.

© JFB

Fē΄ī, Musa troglodytarum bananier sauvage, plantain, Fe΄i banana

tree, POL

fe'i aiori EH

I te tau mātamua, e mā΄a ē auhia ē te huiari΄i ; e mea tanu-pinepine-hia o na i Totaiete mā. E ΄amuhia ia te fē΄ī tunuhia, te po΄e fē΄ī ΄aore ra tē mea ΄āno΄i-hia i te mei΄a. Ia΄euhia te tumu, te pape vare΄au-hia i te tāpau, e fa΄a΄ū i te rau΄ere nō te ΄ohipa rāra΄a. E fa΄ata΄a-΄ē maita΄i te pa΄a mā΄ere΄ere e te mārō ō te tumu i te pae΄ore teatea. Te mā΄a fē΄ī e tāpirihia o na i te māriri ΄ōpūpū. Tō na tari e ravehia ei rā΄au ΄ōmaha tihota.

Légendes

Pōpoi fē΄ī mei’a pū’ohuhia i roto i te rau fē΄ī – Papeari 2008.

© EH

Panie pae’ore nō Rimatara rara’ahia e te metua vahine ō Vania Taharia: e fē΄ī te rau ‘ere’ere e te hiri.

©  NMT 2019

IND = indig.ne ; END = endémique ;

POL = introduction polynésienne.

You may also like...