N°114 – Paripari fenua : Tamari’i Papara

Pu no te Ta’ere e no te Faufa’a Tumutamarii papara, heiva 2010@fabien chin

 

Transcription : Corinne Mckittric (docteur en civilisations polynésiennes)
E paripari fenua, ‘oia ho’i e parau nō te tahi mau tuha’a fenua e te mau peho, te marae, te vai, te moana, te roto e te a’au… tautaira’a, e nō te mau tāpa’o e ‘itehia ra i roto i te ‘oire nō Papara, mai te tahi ‘ōti’a e tae atu i te tahi ‘ōti’a o te fenua, ‘oia ho’i, mai Taharuu e i Apatea, e tae ti’a atu i Tiamao.

 

1

Ti’aorora’a roa o ahu iti e

Te nana pua’a te ari’i ra e

‘Ūa ti’a fāriu i te mato uraura e

Fāriu (i) te rua mataira e

Tārava te vahine mahu (i) ni’a ra

Tipapa (i) Vaitoninonino e

 

‘Ua pīna’i te reo i ni’a i te marae o te mau ari’i o Papara, i te fa’a i Taharuu

E reo nō te mau hiohio, te ti’aoro nei, te tau nei,

‘Ua ‘ōti’ati’a noa, ‘ua fāriuriu i nā ‘āpo’o mata’i e hā o te fenua, ‘ua hurihuri i te mato tārere,

Nō te māna’ona’o rahi, e vai ra i roto ia rātou, i te huru o te orara’a, i te huru o te fenua e i te hepohepo o te nūna’a,

I roto i te tauira’a o te tau,

E te reira ato’a te hō’ē tino ruhia,

Inaha, ‘ua tipapa roa ‘oia i Vaitoninonino, te vāhi tō ra’a, aratora’a ‘ohipa, ‘oia ho’i te vāhi rahura’a mana’o e amora’a ‘ohipa, te vāhi tītaura’a mana’o tutavara’a ‘ohipa.

 

2

Mānava fafati te mana’o e

(O) te vahine taratea (i) tearamaa e

I te rahura a tapu (i) Mou’a Rahi e

Tītau i te uru o ‘Oro e

Te uru patau, te uru paipai

(‘Ia) tāvevo te mata’i (i) Matairea e

 

E teie nei tino ruhia, e vahine ia, i noho nā ‘oia i te peho i Tearamaa, e tē feruri nei i te parau nō te rahura’a tapu e rohihia ra i Mou’a Rahi e i Mou’a Tamaiti.

Tē vai nei i roto iāna te mana’o e e tītau i te uru, i te uru tapu, ‘ia vave te ‘ohipa, ia pe’epe’e noa, ia māmā noa i te amora’a, mai te mata’i rereāmanu, mai te manu e marere e tau i ni’a i te marae o Mata’irea.

 

3

(‘Ua) vai roa te mata’i i Manutaha e

(I) moana fa’aō i te pāpa’uue

Te mata’i i fāna’o (i) te tau horahora

‘Ūa reva i te tau anoano e

‘Ūa tere a nee i te hiti tautau

‘Ūa ne’e a ro (i) te fenua e

 

I roto i teie ‘īrava te ha’apāpū-ra’a-hia te tumu nō te pe’ape’a rahi e ‘itehia ra i roto i te feiā e fa’atere ra i te fenua, ‘oia ho’i, te mata’i ‘ū’ana i farara noa na’a i tōna ra tau, ma te ‘āfa’i mai e te pupuhi mai i te mau mata’i ato’a i ni’a i te fenua e i roto i te ‘utuāfare o te huira’atira

Inaha te tōpāpā atu ra ia, te fa’aea ra i te puhi, inaha ‘ua tae i te tauira’a o te tau, ‘ua mahemo e te reva e atura te tau nō te auhune, e te o nei te nūna’a i roto i te aratau hepohepo, o te mau fifi huru rau nō te orara’a, i teie tau ‘āpī e tomohia atu nei.

‘Oia ho’i te maumau ri’i nei te terera’a o te mau ‘ohipa i ni’a i te fenua e te taupupu ri’i nei te tere o te mau fauroa nā tua, te fifi nei ho’i te ‘imira’a ato’a a te huira’atira,

« ‘Ūa tere a ne’e » e « ‘ua ne’e a ro ».

 

4

Teie te reo o te ‘ārevareva

(I te) ‘ōura piripapa (e) te mata’eina’a

(I) te mau tamari’i nō te va’a moemoe

(I) te va’a hiva ra (o) Papara Nui e

‘Eiaha e horuhoru (nō) te arematua

Horuhoru i te aratuarii e

 

Te fa’aro’ohia nei ra te reo o te ve’a i te fa’arara’a i te huira’atira, ‘oia ho’i i te mau ‘ōura ri’i ‘ōnana e piri i te pae mato, i tō te va’a mata’eina’a, teie va’a rahi mo’a o te huira’atira nō teie fenua o Papara.

E reo fa’aitoito i te nūna’a, ‘eiaha ‘oia ia ha’aparuparu iāna, ‘eiaha ia mata’u i teie mau ‘are miti rarahi e ‘ōpū mai nei nā tua, ‘eiaha ‘oia e taia i ni’a i te arati’a ‘ā’ano nō te orara’a, e tārava nei i mua iāna

E feruri maite ra e e ha’apāpū i te rave i te mau ‘ōpuara’a e tano nō tōna orara’a

 

5

Tāpe’a (i) te mana’o arato e

Te mana’o mātutu parau ra e

‘Ūa pa te mata’i (i) te ‘a’au roa ra

(‘A) tāviri (i) te ‘ūpe’a rauere

‘Eiaha e mapu, ‘a huri marie

(‘Ia) māpuhi i te aho nui ra e

I te aho e roa, i te aho e poto

E fa’a’ū’ana (i) te hao’a e

 

E nō reira, ‘aita atu maoti te tāpe’ara’a i te mana’o maita’i e te itoito e te mana’o tūtava ia tāpae te va’a moemoe ‘oia te va’a mata’eina’a

E nō reira, e tia ia, ‘ia feruri, ia feruri pāpū

Inaha, i roto i teie tauira’a tau, te ata mai rā te tahi mau tāpa’o i te ‘a’au roa, ‘oia ho’i, e mata’i ‘āpī teie e farara mai nei nā tua

Tāpa’o maita’i ana’e ia nō te tautai manuia

E nō reira, e fa’aineine i te mau mauha’a, mai te ‘ūpe’a rao’ere, ‘oia ho’i a e tāviri i te nī’au, e fa’a’ohipa i te ‘imira’a tō tahito

‘Eiaha e ha’aparuparu i te mana’o, ‘eiaha e rohirohi, ‘eiaha e mapu, e huti ra i te aho roa ia roa’a te pūai, ia maoro te ‘ānave e ia maita’i te orara’a o te nūna’a

 

6

‘A rave, ‘a fatu, ‘a arato e

‘A rohi, ‘a fetu, ‘a ruru e

‘A mau, ‘a to’o, ‘a hō’ē, ‘a toa

‘A hō’ē, ia pātere i ni’a ra e

‘Ia rere rereue ia hie ma te oa

Nāue (i) te vaipuna ra e

 

Teie ‘īrava hope’a, e fa’aitoitora’a hope’a ia nā te mau hiohio i te huira’atira.

‘Oia ho’i te fa’ahepo nei tei reo i te nūna’a ia mau rima i te ‘ohipa, nō te amo ānei, nō te arato ānei, ia tere te ‘ohipa, nā roto i te mana’o tāhō’ē i te rave ‘āmui

‘Oia ho’i ia mau i te ‘ohipa mai te maura’a to’o, mai te tāpe’ara’a hō’ē, nā te roa riro, ‘oia ho’i nā te ‘aito

Ia tere ara’ara’a te va’a rahi mata’eina’a nei

Ia pāhitirere e mārere roa atu nā te reva

‘Oia ho’i ia roa’a te ora maita’i i te nūna’a, e ‘ia ‘oa’oa mai te mau tamari’i e fa’aro’ohia ra, ia hiemate’oa i rātou mau nāuera’a i te Vaihohonu.

 

 

‘Ōti’ati’a Tahiti Ra’i e

Te pū ta’urua nā ‘oe e

Te pū ta’urua nā ‘oe e

I te hau rahi farāni e

Fa’aro’o atu nā vau te poro’i nā ‘oe

Teie mai nei mātou e

Teie mai nei Tamari’i Papara

Tei ni’a te tahua Vaiete e

‘Āfa’i mai nei mātou e

Te parau nō tā’u ‘āi’a e

‘Ei fa’ahanahana ‘ei ‘āru’erā’a

Te mana’o tupuna ra e

Te mau tomite e te feiā mana

‘Ia ora i te fārereira’a

‘Ia ora nā, ‘Ia ora nā e

‘Ia ora te fārereira’a e

 

 

1

Ti’aorora’a roa o ahu iti e

Te nana pua’a te ari’i ra e

‘Ua ti’a fāriu i te mato ‘ura’ura e

Fāriu (i) te rua mata’i ra e

Tārava te vahine mahu (i) ni’a ra

Tīpapa (i) Vaitoninonino e

 

2

Mānava fafati te mana’o e

(O) te vahine taratea (i) tearama’a e

I te rahura a tapu (i) Mou’a Rahi e

Tītau i te uru o ‘Oro e

Te uru pāta’u, te uru paipai

(‘Ia) tāvevo te mata’i (i) Matairea e

 

3

(‘Ua) vai roa te mata’i i Manutaha e

(I) moana fa’a’ō i te pāpa’uue

Te mata’i i fāna’o (i) te tau horahora

‘Ūa reva i te tau anoano e

‘Ūa tere a nee i te hiti tautau

‘Ūa ne’e a ro (i) te fenua e

 

 

 

4

Teie te reo o te ‘ārevareva

(I te) ‘ōura piripapa (e) te mata’eina’a

(I) te mau tamari’i nō te va’a moemoe

(I) te va’a hiva ra (o) Papara Nui e

‘Eiaha e horuhoru (nō) te arematua

Horuhoru i te aratuarii e

 

5

Tāpe’a (i) te mana’o arato e

Te mana’o mātutu parau ra e

‘Ūa pa te mata’i (i) te ‘a’au roa ra

(‘A) tāviri (i) te ‘ūpe’a rauere

‘Eiaha e mapu, ‘a huri marie

(‘Ia) māpuhi i te aho nui ra e

I te aho e roa, i te aho e poto

E fa’a’ū’ana (i) te hao’a e

 

6

‘A rave, ‘a fatu, ‘a arato e

‘A rohi, ‘a fetu, ‘a ruru e

‘A mau, ‘a to’o, ‘a hō’ē, ‘a toa

‘A hō’ē, ‘ia pātere i ni’a ra e

‘Ia rere rereue ia hie ma te oa

Nāue (i) te vaipuna ra e

 

 

You may also like...